Promoție inedită de la Finance Leasing Company și KIA Moldova.
Grație parteneriatului inedit dintre Finance Leasing Company și KIA Moldova, toți cei care își doresc un automobil nou și de calitate, pot beneficia de condiții avantajoase la procurarea acestuia în leasing.

Iar după 1 an de la semnarea contractului de leasing, venim în întîmpinare cu opțiuni speciale, care le vor permite clienților să :

 • stabilească valoarea ratei lunare de plată;
 • prelungească contractul de leasing în condiții avantajoase; 
 • achite anticipat valoarea reziduală a contractului și să devină proprietar al mașinii;
 • restituie automobilul dealer-ului oficial, contra plată;
 • obțină un automobil nou în schimbul celui vechi.

Oferta promoțională se extinde asupra tuturor modelelor marca KIA.


Actele necesare pentru procurarea unui automobile în leasing:

Persoane fizice:

 • Cererea de finanțare (formular-tip);
 • Copie a documentului de identitate sau a permisului de ședere;
 • Adeverință de salariu;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Alte acte (după caz).

Persoane juridice :

 • Cererea de finanțare (formular-tip);
 • Certificatul de înregistrare al societății (copie);
 • Statutul societății (copie) și alte documente care certifică ultimele modificări efectuate (după caz);
 • Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice ;
 • Certificatul privind atribuirea codului fiscal ;
 • Decizia emisă de organele competente ale întreprinderii, privind procurarea în leasing a bunului (procesul-verbal al adunării);
 • Rapoarte financiare (autentificate prin ștampila BNS) ;
 • Copii ale actelor de identitate ale administratorilor și contabilului-șef ;
 • Parametrii tehnici ai bunului ;
 • Alte acte (după caz).
Arhivă>>
EUR 19.51
USD 16.74
PARTENERII NOSTRI