CEREREA DE LEASING PENTRU PERSOANE JURIDICE
ХОДАТАЙСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ЛИЗИНГЕ
1. Datele solicitantului/Данные заявителя
Denumirea întreprinderii Наименование предприятия Codul fiscal Фискальный код
Adresa juridică Юридический адрес Data de începere a activității Дата начала деятельности
Adresa de facto Фактический адрес
Capital statutar Уставный капитал Număr de angajați Количество работников Încasări bănești din vînzări de anul trecut реализации продукции за прошлый год
Profitul net Чистая прибыль Rechizitele bancare(banca, cod bancar, c/d) Банковские реквизиты(банк, код банка, р/с)
Genurile principale de activitate Основные виды деятельности % În rulajul total % от оборота
2. Persoana de contact/Контактное лицо
Nume, prenume Имя, фамилия Funcția Должность E-mail  
Tel. serviciu Рабочий тел. Fax Факс Tel. mobil Мобильный тел.
3. Persoana ce semnează contractul de leasing/Лицо подписывающее договор лизинга
Nume, prenume Имя, фамилия Funcția Должность
Tel. serviciu Рабочий тел. Fax Факс Tel. mobil Мобильный тел.
Denumirea, seria, nr. actului de identitate Наимен-ие, серия, № док., удост-го личность Cod personal Идент. номер
4. Contabil/Contabil
Nume, prenume Имя, фамилия Tel. serviciu Рабочий тел. Tel. mobil Мобильный тел. E-mail
5. Fondatorii și cota lor de participare(se perfectează de S.R.L și acționari ai S.A, a căror cotă depășește 10%)/Владельцы и их доля участия(se perfectează de S.R.L și acționari ai S.A, a căror cotă depășește 10%)
Nume, prenume, Denumirea Имя, фамилия, Наименование Cota parte % Доля в %
6. Obiectul de leasing/Объект лизинга
Automobil Автомобиль Marca și model Марка и модель Second hand Подержанный Nou Новый Anul de producere Год выпуска
Utilaj Оборудование Marca și model Марка и модель Second hand Подержанный Nou Новый Anul de producere Год выпуска
Imobil Недвижимость Adresa Адрес Suprafață, m2 Площадь, м2
Preț, valută Стоимость, валюта
7. Condiții de leasing/Условия лизинга
Prima rată(%) Первый взнос(%) Perioada de leasing(în luni) Срок лизинга(мес.) Dobînda de leasing Процентная ставка Valuta contractului Валюта договора
Compania de asigurări Страховая компания
8. Vînzătorul/Продавец
Denumirea Наименование Persoana de contact Контактное лицо
Tel. Тел. Fax Факс Tel. mobil Мобильный тел.
9. Datorii(credit, leasing, garanții ș.a.)/Существующие обязательства(кредит, лизинг, гарантии и др.)
Архив>>
EUR 19.51
USD 16.74
НАШИ ПАРТНЕРЫ